Iemenschoer - Home
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Nationale Molendag 2017
Lentefair 2017
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Bijenhouden Archief
NBV Bijenblog

Wageningen Universiteit & Research
Imkerpedia
Vlaamse Imkersbond

Honigmacher
Krauter
ImmeliebMesserer
Iemenschoer
Iemenschoer

Opgeven varroabestrijding

Als lid of als cursist 2022/2023 van 't Iemenschoer kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om uw bijenvolken te laten behandelen tegen de varroamijt.

Vul het onderstaande formulier in en druk op de knop 'Verzenden'.

De kosten van de varroabestrijding zijn € 4,50 per bijenvolk. U moet de kosten zo spoedig mogelijk na afloop van de bestrijding per bank overmaken op

bankreknr NL 38 RABO 0300 100 590.

De varroabestrijding vindt plaats in de periode december 2022 - januari 2023 en de exacte datum is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Over de datum waarop deze plaats gaat vinden, wordt u vooraf geinformeerd.

Opgeven kan tot 14 december 2022.

  (*)  Invoer verplicht

  (*)  Voornaam :

  (*)  Achternaam :

(*)  Straat :

(*)  Huisnummer :

(*)  Postcode :

(*)  Woonplaats :

(*)  Emailadres :

(*)  Telefoonnummer :

(*)  Aantal te behandelen volken :

(*)  Op hoeveel lokaties :

Vragen / Opmerkingen :