Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Nationale Molendag 2017
Lentefair 2017
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Bijenhouden Archief
NBV Bijenblog
NBV Bijenwelzijn

Wageningen Universiteit & Research
Imkerpedia
Vlaamse Imkersbond

Honigmacher
Krauter
Immelieb


Messerer
Iemenschoer
Iemenschoer

Ben ter Horst benoemd tot erelid van 't Iemenschoer

Tijdens de voorjaarsvergadering op 1 maart 2018 is Ben ter Horst benoemd als erelid van 't Iemenschoer.

Het erelidmaatschap is hem toegekend vanwege zijn vele verdiensten voor de vereniging gedurende zijn jaren van lidmaatschap, waarin hij gefungeerd heeft als voorzitter, secretaris en (momenteel) penningmeester.

Daarnaast heeft hij bijgedragen aan vele PR-activiteiten, zich ingezet voor de jaarlijkse varroabestrijding en het geven van imkercursussen.
(Foto's Neco Gedik)