Iemenschoer - Home
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Bijenhouden Archief
NBV Bijenblog

Wageningen Universiteit & Research
Imkerpedia
Vlaamse Imkersbond

Honigmacher
Krauter
ImmeliebMesserer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer

Bestuur

't Iemenschoer imkersvereniging voor Almelo en omstreken is een afdeling van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV).

De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van de bijenhouderij en de bijenteelt in de regio Almelo, het behartigen van de belangen van bijen en imkers in de ruimste zin van het woord d.w.z. de vereniging zal er alles aan doen om de omstandigheden waarin imkers bijen willen houden, zo ideaal mogelijk te organiseren.


Daarnaast vinden de leden van de vereniging het belangrijk om kennisontwikkeling over de honingbij te stimuleren en uit te dragen. Dat doen ze bijvoorbeeld door informatieve avonden te organiseren, cursussen te volgen en te geven,  voorlichting te geven, imkerzwermdagen te organiseren om de kennis over de honingbij te verbreiden dan wel te vergroten.


De laatste jaren is m.n. de zorg voor het instandhouden van de natuurlijke leefomgeving van insecten in het algemeen en dat van de honingbij in het bijzonder, hoog op de prioriteitenagenda van de vereniging gekomen. De vereniging zorgt ervoor dat haar leden op de hoogte zijn van gezondheid bevorderende maatregelen om zodoende de bijenpopulatie in de regio Almelo op peil te houden.


't Iemenschoer telt ca. 55 leden en mag zich de laatste jaren verheugen in een toenemende belangstelling van nieuwe leden, waarbij met name de toestroom van jongere imkers van groot belang wordt geacht.


Samen hebben de leden ongeveer 200 volken in hun tuin, natuurgebied of bijenstand. De vereniging beschikt over een verenigingsstal op het Windmolenbroek, waar ook  het praktijkgedeelte van de cursus Bijenhouden wordt verzorgd.

Je wordt lid van de Imkervereniging 't Iemenschoer door je aan te melden op de website ( www. Iemenschoeralmelo.nl) of door de basiscursus Bijenhouden te volgen.

Bestuur:


Hans oude Luttikhuis   - voorzitter

Jos Scholten                  - secretaris

Leonie Kemperink        - penningmeester

Carin De Jong               - bestuurslid

Ellen Rodenstein          - bestuurslid

Kesley Hazelhoff          - bestuurslid

Jan Meijerink               - bestuurslid

  

Adres:


Secretariaat 't Iemenschoer       

p/a Haarbrinksweg 114                                 

7615 NP  Harbrinkhoek


Mail : iemenschoeralmelo@gmail.com

of via ons contactformulier

  

Overige gegevens:


  Bank . . . :  Rabobank  

  IBAN-nr  :  NL 38 RABO 0300 100 590


  KvK-nr . .:  40075546