Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Nationale Molendag 2017
Lentefair 2017
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Bijenhouden Archief
NBV Bijenblog
NBV Bijenwelzijn

Wageningen Universiteit & Research
Imkerpedia
Vlaamse Imkersbond

Honigmacher
Krauter
Immelieb


Messerer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer

Bestuur

't Iemenschoer imkersvereniging voor Almelo en omstreken is een afdeling van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV).

De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van de bijenhouderij en de bijenteelt in de regio Almelo, het behartigen van de belangen van bijen en imkers in de ruimste zin van het woord d.w.z. de vereniging zal er alles aan doen om de omstandigheden waarin imkers bijen willen houden, zo ideaal mogelijk te organiseren.


Daarnaast vinden de leden van de vereniging het belangrijk om kennisontwikkeling over de honingbij te stimuleren en uit te dragen. Dat doen ze bijvoorbeeld door informatieve avonden te organiseren, cursussen te volgen en te geven,  voorlichting te geven, imkerzwermdagen te organiseren om de kennis over de honingbij te verbreiden dan wel te vergroten.


De laatste jaren is m.n. de zorg voor het instandhouden van de natuurlijke leefomgeving van insecten in het algemeen en dat van de honingbij in het bijzonder, hoog op de prioriteitenagenda van de vereniging gekomen. De vereniging zorgt ervoor dat haar leden op de hoogte zijn van gezondheid bevorderende maatregelen om zodoende de bijenpopulatie in de regio Almelo op peil te houden.


't Iemenschoer telt ca. 55 leden en mag zich de laatste jaren verheugen in een toenemende belangstelling van nieuwe leden, waarbij met name de toestroom van jongere imkers van groot belang wordt geacht.


Samen hebben de leden ongeveer 200 volken in hun tuin, natuurgebied of bijenstand. De vereniging beschikt over een verenigingsstal op het Windmolenbroek, waar ook  het praktijkgedeelte van de cursus Bijenhouden wordt verzorgd.

Je wordt lid van de Imkervereniging 't Iemenschoer door je aan te melden op de website ( www. Iemenschoeralmelo.nl) of door de basiscursus Bijenhouden te volgen.

Bestuur:


Hans oude Luttikhuis   - voorzitter

Jos Scholten                  - secretaris

Ben ter Horst                - penningmeester

Carin De Jong               - bestuurslid

Ellen Rodenstein          - bestuurslid

Harrie ten Tusscher     - bestuurslid

Ton Kuipers                   - bestuurslid

  

Adres:


Secretariaat 't Iemenschoer       

p/a Haarbrinksweg 114                                 

7615 NP  Harbrinkhoek


Tel: 06 - 10 85 5678


Mail : iemenschoeralmelo@gmail.com

of via ons contactformulier

  

Overige gegevens:


  Bank . . . :  Rabobank  

  IBAN-nr  :  NL 38 RABO 0300 100 590


  KvK-nr . .:  40075546

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende locaties:

Café Restaurant Lindenbaum

Tusveld 95

7627 NW  Bornerbroek

Natuurhus Almelo

Deldensestraat 205

7601 RT  Almelo

Imkerstal 't Iemenschoer Almelo

Windmolenbroeksweg 24

7609 PV  Almelo