Iemenschoer - Home
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer

Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Bijenhouden Archief
NBV Bijenblog

Wageningen Universiteit & Research
Imkerpedia
Vlaamse Imkersbond

Honigmacher
Krauter
ImmeliebMesserer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer

Uw bestelling is verzonden.

Uw bestelling is verzonden en de bestelprocedure verloopt als volgt;


-    Om uw bestelling volledig af te ronden moet u het door u verschuldigde bedrag (aantal bestelde jerrycans x 16,50 euro)

     overmaken op bankrekeningnummer NL38 RABO 0300 100 590  ten name van 't Iemenschoer Almelo met omschrijving

     'Bestelling invertsuiker 2024'.


     Bestellingen kunnen tot en met 25 maart 2024 worden doorgegeven en betaald!


     De bestelling is pas definitief wanneer het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van 't Iemenschoer.


     Na controle of de betaling ontvangen is krijgt u een bevestigingsmail.

     Deze mail moet u meenemen wanneer u de jerrycans met invertsuiker af gaat halen.


    Belangrijk!!

-    Het is nog niet bekend waar en wanneer u de invertsuiker op kunt komen halen.

     Dit zal u op een later tijdstip per mail worden medegedeeld.


     Mocht u niet in staat zijn om de jerrycans zelf op te halen, dan wordt u verzocht de suiker door iemand anders

     te laten doen.

     (Niet vergeten de bevestigingsmail mee te geven).


     U kunt de informatie op deze pagina op onze website terugvinden onder de knop 'Home' boven in de groene balk

     en vervolgens te klikken op

     'Bestelinstructies Invertsuiker'.