Iemenschoer - Home
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Bijenhouden Archief
NBV Bijenblog

Wageningen Universiteit & Research
Imkerpedia
Vlaamse Imkersbond

Honigmacher
Krauter
ImmeliebMesserer
Iemenschoer
Iemenschoer

Uw bestelling is verzonden.

Uw bestelling is verzonden en de bestelprocedure verloopt als volgt;


-    Om uw bestelling volledig af te ronden moet u het door u verschuldigde bedrag overmaken op

     bankrekeningnummer NL38 RABO 0300 100 590  ten name van 't Iemenschoer Almelo met omschrijving 'Bestelling glaswerk 2023'.


     Bestellingen moeten voor 15 Mei zijn doorgegeven en afgerond!


     De bestelling is pas definitief wanneer het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van 't Iemenschoer.


-    Na controle door onze penningmeester of het verschuldigde bedrag op de bankrekening ontvangen is, ontvangt u uiterlijk 16 mei een

     bevestigingsmail.

     Deze mail dient u meenemen wanneer u het glaswerk op gaat halen.


    --   Belangrijk!!   --

     U kunt uw glaswerk ALLEEN ophalen op zaterdag 20 mei a.s. tussen 11.00 uur en 14.00 uur bij


     Ria en Rob Hazelhoff, Akkerwal 4, 7642 NV te WIERDEN.


     Mocht u niet in staat zijn om het glaswerk zelf op te halen, regel dan dat een ander dit voor u ophaalt.

     (Niet vergeten de bevestigingsmail mee te geven).


     U kunt de informatie op deze pagina op onze website terugvinden onder de knop 'Home' boven in de groene balk en vervolgens te klikken op

     'Bestelinstructie Glaswerk'.