Iemenschoer - Home
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Bijenhouden Archief
NBV Bijenblog

Wageningen Universiteit & Research
Imkerpedia
Vlaamse Imkersbond

Honigmacher
Krauter
ImmeliebMesserer
Iemenschoer
Iemenschoer

Uw bestelling is verzonden.

Uw bestelling is verzonden en de bestelprocedure verloopt als volgt;


-    Om uw bestelling volledig af te ronden moet u het door u verschuldigde bedrag overmaken op

     bankrekeningnummer     NL38 RABO 0300 100 590 

     ten name van                    't Iemenschoer Almelo

     met omschrijving             'Bestelling glaswerk 2024'.


     Bestellingen moeten voor 30 april zijn doorgegeven en afgerond!


     De bestelling is pas definitief wanneer het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van 't Iemenschoer.


-    Na controle door onze penningmeester of het verschuldigde bedrag op de bankrekening ontvangen is, ontvangt u een

     bevestigingsmail.

     Deze mail dient u meenemen wanneer u het glaswerk op gaat halen.


    --   Belangrijk!!   --

     U kunt uw glaswerk ALLEEN ophalen op zaterdag 18 mei a.s. tussen 11.00 uur en 14.00 uur bij


     Leonie Kemperink, Veeneggeweg 1, 7615 NE te HARBRINKHOEK.


     Mocht u niet in staat zijn om het glaswerk zelf op te halen, regel dan dat een ander dit voor u ophaalt.

     (Niet vergeten de bevestigingsmail mee te geven).


     U kunt de informatie op deze pagina op onze website terugvinden onder de knop 'Home' boven in de groene balk en vervolgens te klikken op

     'Bestelinstructie Glaswerk'.