Iemenschoer - Home
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Bijenhouden Archief
NBV Bijenblog

Wageningen Universiteit & Research
Imkerpedia
Vlaamse Imkersbond

Honigmacher
Krauter
ImmeliebMesserer
Iemenschoer
Iemenschoer
Der Untergang der Bienen
Varroa unter Kontrolle
De Werkbij
Buckfast
Livestream bijenkast
Ben Som de Cerff
Wist U dat ?
Carnicateelt

Informatie video's over bijenteelt


Der Untergang der Bienen - HD DOKU 2017 NEU

                        De bedreigingen van de bijenteelt door de varroamijt en de kleine kastkever (Duits: 43 min)


Varroa unter Kontrolle

                        Beenature-Project (www.beenature-project.com)

                        (Duits: 19 min)


Redcellen breken en koninginnen laten inlopen

                        (Nederlands: 9 min)


Hoe maak je een veger

                        (Nederlands: 13 min)


Extra koninginnen

                        Extra koninginnen worden in bevruchtingskastjes bewaard.

                        Na het maken van de veger worden extra koninginnen uit redcellen samen met bijen in de bevruchtingskastjes 3 dagen in de kelder geplaatst.

                        Een week na het openen is de koningin aan de leg.

                        (Nederlands: 13 min)


Liefde voor de regionale bijen

                        (Nederlands: 9 min)

                        Ede hoofdstad van de smaak 4-8-2014

                        Reportage over Imkerij De Werkbij.


De Bijentuin Van Buckfast Abbey

                        (Nederlands: 1 uur 7 min)

                        Reportage over het kweken van een superbij in de abdij van Buckfast in Devon.


Livestream bijenkast

                        (Youtube)

                        Kijkje in een bijenkast


Informatievideo's Ben Som de Cerff

                        Diverse video's op YouTube


Wist U dat ?

                        Weetjes over bijen


Diverse video's over de carnicateelt

                        http://www.carnica-zucht-wm.eu/videos/

Deze koopjesmarkt is bedoeld als een marktplaats waar imkergoederen te koop kunnen aanbieden of vragen.


De 'spelregels' zijn als volgt:


- Onder imkergoederen wordt verstaan materialen, producten die gerelateerd zijn aan de imkerij. Ook bijenvolken worden hieronder verstaan.

- Advertenties van commerciele aard worden niet geplaatst.

- Een advertentie wordt voor een periode van 3 maanden geplaatst.

- Het is aan de beheerder om te beoordelen of de advertentie aan de 'spelregels' voldoet en daarmee voor plaatsing op de koopjesmarkt in aanmerking komt..

- Wanneer de advertentie niet meer actueel is, dient dit zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de beheerder van de koopjesmarkt.

- De imkersvereniging 't Iemenschoer Almelo en omgeving is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste advertenties en de kwaliteit van de aangeboden goederen.

- Aan het plaatsen van een advertentie zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage in de verenigingskas wordt gewaardeerd.

- Met het aanbieden van een advertentie wordt akkoord gegaan met de 'spelregels' van deze koopjesmarkt.


Een advertentie kan worden aangeboden door een mail te sturen naar webmaster@iemenschoeralmelo@gmail.com met vermelding van

     * Naam van de aanbieder

     * Telefoonnummer van de aanbieder

     * emailadres van de aanbieder

     * omschrijving van hetgeen aangeboden of gevraagd wordt

     * De conditie waarin het verkeerd

     * vraagprijs in euro's

     * maximaal 3 digitale foto's


Voor nadere informatie neem contact op met de beheerder van deze koopjesmarkt door een bericht te sturen webmaster@iemenschoeralmelo.nl