Iemenschoer - Home
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Bijenhouden Archief
NBV Bijenblog

Wageningen Universiteit & Research
Imkerpedia
Vlaamse Imkersbond

Honigmacher
Krauter
ImmeliebMesserer
Iemenschoer
Iemenschoer

100 jarig jubileum

Op 28 februari 2013 was het precies 100 jaar geleden, dat de bijenvereniging ‘t Iemenschoer, imkersvereniging voor Almelo en omstreken, is opgericht. De bijenvereniging organiseert daarom dit jaar een aantal bijzondere evenementen om dit jubileum te vieren. Op 20 maart, ‘s middags vanaf 15.00 uur, vindt de officiële viering plaats, bij café/restaurant Liedenbaum (Tusveld).

De vereniging ’t Iemenschoer zal uit handen van de wethouder Van Marle de koninklijke erepenning ontvangen. Anderzijds zal de vereniging symbolisch een bijenvriendelijke boom en een bijenhotel aanbieden. Symbolisch, omdat het de bedoeling is, dat de boom en het hotel geplaatst worden in het Hagenpark bij het nieuw te bouwen Naturhus.

Het geschenk moet gezien worden als een aanmoediging aan de gemeente soepel mee te werken aan de oprichting van het Naturhus. Bij het café/restaurant Liedenbaum zijn een paar grote bijenkasten geplaatst om deze gelegenheden extra te benadrukken.


De open imkerdagen op 13 en 14 juli van dit jaar staan ook in het teken van het 100-jarig bestaan van de vereniging ‘t Iemenschoer. In het Beeklustpark bij de kinderboerderij is er van alles te zien en te doen rondom het bijenhouden. Er kan honing geslingerd worden, kaarsen gemaakt worden van bijenwas, er is een demonstratiekast, waarin de koningin gezocht kan worden, en nog veel meer. Ook zullen de scholen betrokken worden.

In september zal de jaarlijkse plaatselijke honingkeuring worden georganiseerd. Hierbij zijn ook niet leden uitgenodigd, zodat iedereen kan zien waarop bij een honingkeuring gelet wordt, hoe een honingkeuring plaatsvindt. Ondanks de soms sombere berichten in de pers, is de bijenvereniging ‘t Iemenschoer nog steeds springlevend. Elk jaar melden zich nieuwe leden, is de vereniging van de partij bij diverse evenementen, bijvoorbeeld de jaarlijkse oogstdag, de fiets 4-daagse e.d. De bijenvereniging ‘t Iemenschoer is één van de oprichters van de stichting Naturhus. Doel van deze stichting is het bouwen van een Naturhus in het Hagenpark. De vereniging ‘t Iemenschoer ziet in participatie in het Naturhus de mogelijkheid om het bijen houden beter onder de aandacht te brengen in het centrum van de stad aan het grote publiek. ‘t Iemenschoer ziet met het Naturhus ook meer mogelijkheden om het bijenhouden te kunnen presenteren aan de scholen. Al deze activiteiten in het jubileumjaar zijn mede mogelijk gemaakt door de Rabobank Noord West Twente en het cultuurfonds van Cogas.