Iemenschoer - Home
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Bijenhouden Archief
NBV Bijenblog

Wageningen Universiteit & Research
Imkerpedia
Vlaamse Imkersbond

Honigmacher
Krauter
ImmeliebMesserer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Natuurhus Almelo

Stichting Natuurhus Almelo

Samen met


                NIVON,

                KNNV,

                Groei & Bloei,

                AstronA en

                IVN en het Natuur- en Milieu- Centrum


neemt de imkersvereniging ’t Iemenschoer Almelo en omstreken deel in de


                Stichting Natuurhus Almelo.


De stichting stelt zich ten doel:

                1. bewustwording en het publiek interesseren voor natuur, cultuur, milieu en duurzaamheid

                   en het faciliteren en/of organiseren van activiteiten die hieraan verbonden zijn;

                2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin

                  verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


en tracht deze doelstellingen onder meer te verwezenlijken door het oprichten en in stand houden van een centrum voor natuur, cultuur, milieu en duurzaamheid.Wilt u meer weten over het project Natuurhus Almelo,

                                                                              

                                                                         klik dan op het logo van het Natuurhus Almelo.