Iemenschoer - Home
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Bijenhouden Archief
NBV Bijenblog

Wageningen Universiteit & Research
Imkerpedia
Vlaamse Imkersbond

Honigmacher
Krauter
ImmeliebMesserer
Iemenschoer
Iemenschoer

Uw bestelling is verzonden.

Uw bestelling is verzonden en de bestelprocedure verloopt als volgt;


-    Om uw bestelling volledig af te ronden moet u het door u verschuldigde bedrag (aantal bestelde jerrycans x 22,50 euro) overmaken op

     bankrekeningnummer NL38 RABO 0300 100 590  ten name van 't Iemenschoer Almelo met omschrijving 'Bestelling invertsuiker 2023'.


     Bestellingen kunnen tot en met 12 juli 2022 worden doorgegeven en afgerond!


     De bestelling is pas definitief wanneer het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van 't Iemenschoer.


-    Na controle door onze penningmeesteres (of het bedrag op de bankrekening is bijgeschreven) ontvangt u uiterlijk 15 juli een

     bevestigingsmail.

     Deze mail moet u meenemen wanneer u de jerrycans met invertsuiker af gaat halen.


       Belangrijk!!

-    U kunt de invertsuiker ALLEEN ophalen op zaterdag 29 juli a.s. tussen 13.00 uur en 16.00 uur bij


     Bennie Stokkingreef, Mastboersweg 2, 7607RJ te ALMELO.


     In verband met de gezondheid van Bennie hebben wij ervoor gekozen het ophalen te beperken tot één middagdeel.

     Wij vragen hiervoor begrip en uw medewerking.

     Mocht u niet in staat zijn om de jerrycans zelf op te halen, dan wordt u verzocht de suiker door iemand anders op te laten halen.

     (Niet vergeten de bevestigingsmail mee te geven).


     U kunt de informatie op deze pagina op onze website terugvinden onder de knop 'Home' boven in de groene balk en vervolgens te klikken op

     'Bestelinstructies Invertsuiker'.