Iemenschoer - Home
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Bijenhouden Archief
NBV Bijenblog

Wageningen Universiteit & Research
Imkerpedia
Vlaamse Imkersbond

Honigmacher
Krauter
ImmeliebMesserer
Iemenschoer
Iemenschoer

Ledenraadpleging sponsoring Urenco

De imkersvereniging 't Iemenschoer Almelo en omstreken wil graag uw mening weten aangaande het volgende;


Urenco Almelo is bereid om het Natuurhus Almelo jaarlijks voor een aanmerkelijk bedrag te sponsoren.

Vanuit verschillende richtingen binnen het Natuurhus wordt nu de vraag opgeworpen of het accepteren van sponsorgelden afkomstig van een bedrijf, dat zich bezig houdt met de productie van verrijkt uranium, past binnen de filosofie van het Natuurhus.

Het bestuur van het Natuurhus heeft daarom besloten om de aangesloten verenigingen bij de beantwoording van deze vraag te betrekken.


Daarop volgend heeft het bestuur van 't Iemenschoer besloten om deze vraagstelling binnen onze vereniging op democratische wijze te beantwoorden en elk lid te vragen naar zijn/haar mening.

Het resultaat van deze raadpleging zal vervolgens worden medegedeeld aan het bestuur van het Natuurhus.

Het uiteindelijke besluit, om wel of niet in zee te gaan met Urenco, wordt vervolgens aan het bestuur van het Natuurhus gelaten en zal mede afhankelijk zijn van het standpunt van de leden van de bij het Natuurhus aangesloten verenigingen.


U wordt verzocht onder 'Mijn mening over sponsoring van het Natuurhus door Urenco is als volgt:' een keuze te maken uit één van de drie opties en uw keuze met vermelding van uw Naam, Telefoonnummer en Emailadres te verzenden.


De mogelijkheid bestaat om meerdere keren uw stem uit te brengen.

Alleen uw eerste uitgebrachte stem is geldig !!

Dus wees zorgvuldig met het uitbrengen van uw stem.


U kunt uw stem uitbrengen tot uiterlijk 1 januari 2024.


Hartelijke dank voor het uitbrengen van uw stem,

Bestuur 't Iemenschoer Almelo e.o.

  

  (*)  Invoer verplicht

  (*)  Naam :

(*) Tel.nr :

(*)  Emailadres :

Mijn mening over sponsoring van het Natuurhus door Urenco is als volgt :

Vergeet niet om uw naam, telefoonnummer en emailadres correct in te vullen !!